Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności Energetycznej

Informacja O Stosowanych Przez Gminę Kazimierz Dolny
Środkach Poprawy Efektywności Energetycznej

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o Efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020r. poz. 264) Gmina Kazimierz Dolny informuje o podjętych działaniach, których celem jest poprawa efektywności energetycznej.

Zgodnie z ustawą środkami poprawy efektywności energetycznej są:

  1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
  4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 51 i 2020);
  5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. poz. 1060 oraz z 2019 r. poz. 1501);
  6. realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 

Lp. Rok realizacji Opis działania Zakres rzeczowy Nazwa Programu
1 2017

Budowa oświetlenia na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym

 

Zakup 16 słupów i opraw oświetleniowych LED Budżet Gminy
2 2017 Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Parchatka

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad parterem, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji gazowej dla potrzeb zasilania kotła gazowego na cele c.o., wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 

 

Budżet Gminy, dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020
3 2018

Budowa oświetlenia na odcinku od Korzeniowego Wąwozu w kierunku Kulawej Góry przy drodze powiatowej Nr 2546L

 

Zakup 9 słupów i opraw oświetleniowych LED Budżet Gminy
4 2018

Budowa oświetlenia na odcinku od Korzeniowego Wąwozu w kierunku Kulawej Góry przy drodze powiatowej Nr 2546L

 

Zakup 9 słupów i opraw oświetleniowych LED Budżet Gminy
5 2018 Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego na Górę Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym Zakup 11 opraw LED Budżet Gminy
6 2019

Przebudowa stropu w budynku OSP Dąbrówka

Wykonanie nowego stropu i docieplenie stropu Budżet Gminy
7 2019

Przebudowa budynku świetlicy w Zbędowicach

Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana oświetlenia

Budżet Gminy, dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020

8 2019

Docieplenia budynku remizy strażackiej w miejscowości Witoszyn

Docieplenie ścian zewnętrznych Budżet Gminy
9 2019

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy

Docieplenie ścian zewnętrznych Budżet Gminy
10 2020 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nadwiślańska w Kazimierzu Dolnym Zakup 9 słupów i opraw oświetleniowych LED Zakup 9 słupów i opraw oświetleniowych LED
11 2020 Przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy – adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym Instalacja nowego oświetlenia LED (zewnętrznego i wewnętrznego) Budżet Gminy, dofinansowanie z RPO WL na lata 2014-2020