Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Rozmiar czcionki A A A

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w gminie (zestawienie)

 Lp.

 Przedmiot działalności gospodarczej

 Stan na 06.05.2011

1

Handel detaliczny

150

2

Działalność związana z zakwaterowaniem i sługami gastronomicznymi

146

3

Budownictwo

99

4

Przetwórstwo przemysłowe

30

5

Mechanika pojazdowa

12

6

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

8

7

Transport i gospodarka magazynowa

61

8

Ochrona zdrowia  i pomoc społeczna

21

9

Handel hurtowy

12

10

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

12

11

Edukacja

7

12

Działalność związana z produkcją filmów

1

13

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych

3

14

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

3

15

Gospodarowanie ściekami i odpadami

21

16

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami

4

17

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

3

19

Pozostała działalność usługowa

21

 

Razem:

592

 

Wniosek o wpis do ewidencji działalności (EDG-1) wraz z załącznikami zamieszczony jest na BIP Kazimierz Dolny-Procedury.

Od dnia 1 lipca 2011 r. zostanie utworzona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą będzie prowadzić w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.  Zadaniem CEIDG będzie między innymi ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

W chwili obecnej prowadzimy aktualizację wpisów do ewidencji działalności gospodarczej tut. Urzędu, dlatego też  w/w liczba podmiotów gospodarczych może ulec zmianie.